U, de petitionaris
Mijnwijkstinktliggend

Wij willen schone lucht: Neen tegen benzeen!

1.310 ondertekeningen

De asfaltcentrale van AsfaltNu stoot tijdens het maken van asfalt een smerige lucht en zeer giftige stoffen uit (benzeen & PAK's). De fabriek overtreedt de normen en brengt daarmee de gezondheid in gevaar. Wij, inwoners van Den Bosch, maken ons grote zorgen en vragen de overheid NU te handelen.

Petitie

Wij

bezorgde inwoners van 's-Hertogenbosch

 

constateren dat:

  • dat de Asfaltcentrale tijdens het produceren van asfalt een vreselijke stank de omgeving in brengt waar bewoners gezondheidsklachten van ervaren.

  • dat de Asfaltcentrale veel meer kankerverwekkend benzeen uitstoot dan is toegestaan volgens de wettelijke normen.

  • dat de gemeente ’s-Hertogenbosch de vergunning nu niet handhaaft en AsfaltNu zich niet aan de wet houdt.

 

en verzoeken

  • dat de gemeente ’s-Hertogenbosch NU onmiddellijk gaat handhaven en de overlast laat stoppen

  • dat de provincie Noord-Brabant de vergunning aan AsfaltNu gaat heroverwegen, gezien deze te dicht op bewoond gebied staat.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
's-Hertogenbosch 
Petitieloket:
Einddatum:
18-05-2021 
Petitionaris:
Marlies Germanus 
Organisatie:
Actiecomité Mijn wijk stinkt 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Naast benzeen overschrijding van PAK's met 4000%!

Op 30 april 2021 verspreidde de gemeente Den Bosch een bewonersbrief over deze kwestie. In de brief probeert zij bewoners gerust te stellen over de huidige situatie met de Asfaltcentrale.

+Lees meer...

Ook wordt in deze brief verwezen naar de tijdelijke website waar stukken rondom dit dossier openbaar worden gemaakt: https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/tijdelijke-paginas/asfaltcentrale

Op deze website staan ook meetrapporten van verschillende metingen de afgelopen periode. Op 19 Oktober 2020 zijn er metingen gedaan bij de Asfaltcentrale. Daaruit is gebleken dat er niet alleen tot 400% teveel kankerverwekkend benzeen wordt uitgestoten, maar ook tot ruim 4000% teveel PAK’s. PAK’s is een verzamelnaam van vluchtige stoffen die kankerverwekkend zijn.

Van benzeen is onomstreden bewezen dat dit kankerverwekkend is, de Europese norm van benzeen uitstoot is maximaal 1 mg/m3. Tijdens metingen stootte de asfaltcentrale boven de 4 mg/m3 uit, dit is een overschrijding van meer dan 400%. Een overschrijding van de uitstoot van benzeen door de asfaltcentrale vond ook al plaats in 2018 tijdens een gevalideerde meting.

De uitstoot van PAK’s is echter verder boven de norm. Bij de metingen is meer dan 4000%, inderdaad vierduizend procent, teveel uitstoot gemeten. PAK’s is een verzamelnaam van vluchtige stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Tijdens metingen is naftaleen de specifieke PAK die veruit het meeste aanwezig is, naftaleen veroorzaakt de typische asfaltgeur. Dit is niet toevallig want naftaleen is in feite opgebouwd uit twee delen benzeen.

Tijdens metingen is 2,2 mg/m3 aan PAK’s gemeten, terwijl de limiet volgens het RIVM hiervoor 0,05 mg/m3 is, een overschrijding van meer dan 4000%. Van naftaleen is bewezen dat het zeer schadelijk is voor de gezondheid, het veroorzaakt kanker, genetische afwijkingen, bloedaandoeningen, met een grotere kans bij kinderen. Zeer kleine hoeveelheden kunnen al leiden tot vermoeidheid, misselijkheid, rusteloosheid, brandende ogen en geïrriteerde luchtwegen etc.

Het gevalideerde officiële meetrapport uit 2020 dat door de gemeente begin mei 2021 is vrijgegeven, was al sinds begin februari 2021 in het bezit van de gemeente dan wel asfaltcentrale.

Wij vinden het schokkend dat de gemeente onze klachten bagatelliseert! Nu we weten dat deze overschrijding op PAK's zo hoog is, vinden wij de noodzaak tot ingrijpen vanuit de gemeente alleen maar groter worden. Steun ons daarom en teken de petitie!

10-05-2021

Volg ons en praat mee via Facebook

Meer weten over al het nieuws rondom deze petitie? Of wil je zelf ook graag iets delen? Word dan lid van onze Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/1355941731441348/ .

21-04-2021